Gums and stabilisers for the food industry 18.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter A Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1782623272

ISBN-13: 978-1782623274

Ký hiệu phân loại: 667.3 Dyeing and printing

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: viii, , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 276652

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH