Parasitic nematodes : molecular biology, biochemistry, and immunology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W Harnett, M. W Kennedy

Ngôn ngữ:

ISBN: 9781845937591 (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 592.57 *Nematoda

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire ; Boston : CAB International, c2013.

Mô tả vật lý: xxi, 423 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 276671

Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH