Surfing illustrated : an illustrated guide to wave riding

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Robison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007147742X

ISBN-13: 978-0071477420

Ký hiệu phân loại: 797.32 Surfing (Surf riding)

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 176 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 276757

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH