Contributions to nonlinear analysis : a tribute to D.G. de Figueiredo on the occasion of his 70th birthday

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thierry Cazenave, Djairo Guedes de Figueiredo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817671498

ISBN-10: 3764371498

ISBN-13: 978-3764371494

Ký hiệu phân loại: 515.355 Nonlinear differential equations

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser Verlag, 2006

Mô tả vật lý: xii, 518 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27693

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH