Euthyphro ; Apology ; Crito ; Phaedo ; Phaedrus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harold North Fowler, W. R. M Lamb, Plato

Ngôn ngữ: enggre ; grc

ISBN-13: 978-0674990401

Ký hiệu phân loại: 184.1 Platonic philosophy

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; Heinemann, 1982.

Mô tả vật lý: xxv, 583 p. ; , 17 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 277125

Includes dialogues on Socrates' trial and death and Phaedrus' explanation of the meaning of love in Greek and the English translation.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH