Infectious disease epidemiology : theory and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  076379533X (hard cover)


Thông tin xuất bản: Burlington, MA :Jones & Bartlett Learning, c2014., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 963 p. : , ill., maps ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


* Communicable diseases
  - Epidemiology.
* Communicable Diseases
  - epidemiology.
* Disease Outbreaks.
  - Epidemiologic Methods.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH