The roots of American communism
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Theodore Draper, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0765805138 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 335.40973 Marxian systems

Thông tin xuất bản: New Brunswick, NJ :Transaction Publishers, 2003.,

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:


Communist Party of the United States of America -- History. ; Communism -- United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH