Awaiting the therapist's baby : a guide for expectant parent-practitioners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Virginia Brabender, April Fallon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805824936

Ký hiệu phân loại: 616.8914082 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, c2003.

Mô tả vật lý: xiv, 365 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277537

Includes bibliographical references (p. 341-353) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH