Children's influence on family dynamics : the neglected side of family relationships

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Booth, Ann C Crouter

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0805842713 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 306.85 Family

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

Mô tả vật lý: x, 269 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 277540

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH