The U-boats

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Botting

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0809426757

ISBN: 0809427249 (lib. bdg.)

Ký hiệu phân loại: 359.83 Transportation equipment and supplies

Thông tin xuất bản: Alexandria, Va. : Time-Life Books, c1979.

Mô tả vật lý: 176 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 277559

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH