Basic chess endings
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0812934938

Ký hiệu phân loại: 794.124 End games

Thông tin xuất bản: New York :Random House Puzzles & Games, c2003.,

Mô tả vật lý: xix, 584 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Chess
  - End games.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH