Encyclopedia of fantasy and horror fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Don D'Ammassa

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816061920 (acid-free paper)

ISBN: 9780816061921 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 809.3873803 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File, c2006.

Mô tả vật lý: viii, 488 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277662

A guide to the history and current state of fantasy and horror fiction which includes entries on the major writers and works in the genres.
Includes bibliographical references (p. 408-472) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH