A dictionary of literary and thematic terms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward Quinn

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816062439 (alk. paper)

ISBN: 0816062447 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780816062430 (alk. paper)

ISBN: 9780816062447 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 803 Dictionaries, encyclopedias, concordances

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, c2006.

Mô tả vật lý: vi, 474 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277665

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH