Encyclopedia of American government and civics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael A Genovese, Lori Cox Han

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780816066162 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 320.47303 Structure and functions of government

Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File, c2009.

Mô tả vật lý: 3 v. (xvii, 1162) : , ill., maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 277675

1. Civics
Includes bibliographical references (p. 1071-1082) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH