Winning volleyball for girls
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0816077207 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 796.325082 Ball games

Thông tin xuất bản: New York :Chelsea House Publishers, c2010., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 189 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Volleyball for women. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH