Barbecue : the history of an American institution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert F Moss

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 081731718X (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780817317188 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 641.76 Barbecuing, broiling, grilling

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : University of Alabama Press, c2010.

Mô tả vật lý: x, 277 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277717

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH