Beyond walls and cages : prisons, borders, and global crisis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Burridge, Jenna M Loyd, Matt Mitchelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0820344117 (hbk. : alk. paper)

ISBN: 0820344125 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780820344119 (hbk. : alk. paper)

ISBN: 9780820344126 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 365 Penal and related institutions

Thông tin xuất bản: Athens : University of Georgia Press, c2012.

Mô tả vật lý: xi, 372 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 277729

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH