The gene-for-gene relationship in plant-parasite interactions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0851991645

Ký hiệu phân loại: 632.3 Diseases

Thông tin xuất bản: Wallington, UK ; New York :CAB International, 1997.,

Mô tả vật lý: xiv, 427 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Plant-pathogen relationships
  - Genetic aspects.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH