Encyclopedia of turtles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Charles Howard Pritchard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0876669186

Ký hiệu phân loại: 597.92 *Chelonia

Thông tin xuất bản: Neptune, N.J. : T.F.H., c1979.

Mô tả vật lý: 895 p. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 277928

1. Turtles
Includes bibliographies and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH