Coaching volleyball successfully : the USVBA Coaching Accreditation Program and American Coaching Effectiveness Program leader level volleyball book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0880113626

Ký hiệu phân loại: 796.32507 Ball games

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. :Human Kinetics, c1990.,

Mô tả vật lý: xiv, 203 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Volleyball -- Coaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH