CT densitometry in osteoporosis : the impact on management of the patient

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. A Duursma, L. E. H Lampmann, J. H. J Ruys

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0898386330

Ký hiệu phân loại: 616.712 *Osteitis

Thông tin xuất bản: Boston : Hingham, MA : M. Nijhoff ; Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers, 1984.

Mô tả vật lý: xii, 105 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 277982


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH