Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118778517 (epub)

ISBN: 9781118778524 (pdf)

Ký hiệu phân loại: 639.8 Aquaculture

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 278107

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH