Environmental encyclopedia [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0787654868

Ký hiệu phân loại: 363.7003 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Detroit :Gale, 2003, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill., maps.

Ngôn ngữ:

ID: 27812
Provides in-depth, worldwide coverage of environmental issues. Each article is written in a nontechnical style and provides current status, analysis, and suggested solutions whenever possible.
1. Earth sciences
  - Encyclopedias.; Ecology
  - Encyclopedias.; Environmental sciences
  - Encyclopedias.1. Earth sciences
  - Encyclopedias.
2. Ecology
  - Encyclopedias.
3. Environmental sciences
  - Encyclopedias.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH