Place-based curriculum design : exceeding standards through local investigations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amy B Demarest

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138013452

Ký hiệu phân loại: 375.001 Curriculum development

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xvi, 172 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 278164

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH