Basketball : steps to success
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hal Wissel, ,

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  1450414885 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 796.323 Basketball

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Human Kinetics, c2012., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xii, 355 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Basketball -- Coaching. ; Basketball -- Training.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH