Basketball anatomy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  9781450496445

Ký hiệu phân loại: 796.323 Basketball

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: viii, 198 pages ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Basketball injuries. -- Basketball -- Physiological aspects. ; Basketball -- Training. ; Physical education and training. -- Physical fitness. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH