Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds : a food chain approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9781482251128 (hbk. : acid-free paper)


Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xxvii, 565 pages : , illustrations (some color), maps ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Colonial birds -- Ecology ; Northeastern States. ; Colonial birds -- Effect of metals on ; Northeastern States. ; Estuarine ecology -- Northeastern States. ; Water birds -- Ecology ; Northeastern States. ; Water birds -- Effect of metals on ; Northeastern States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH