Raspberry Pi cookbook : software and hardware problems and solutions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1491939109

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: , Second edition.

Mô tả vật lý: xiv, 493 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Application software -- Development. ; Python (Computer program language)-- Raspberry Pi (Computer)-- Application software -- Development. ; fast ; (OCoLC)fst00811707; Python (Computer program language) -- fast ; (OCoLC)fst01084736; Raspberry Pi (Computer) -- fast ; (OCoLC)fst01895174

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH