Raising twins : from pregnancy to preschool

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shelly Vaziri Flais

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781581103441 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 649.144 Child rearing; home care of persons with disabilities and illnesses

Thông tin xuất bản: [Elk Grove Village, IL] : American Academy of Pediatrics, c2010.

Mô tả vật lý: xiv, 208 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 278616

Several years into parenting her own twin boys, Dr. Flais is sharing her wisdom and experience as a mom and her expertise as a doctor to help you prepare for and parent your twins or multiples with confidence. --publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH