Data center virtualization fundamentals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587143240 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Cisco Press, c2014.,

Mô tả vật lý: xxix, 929 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Data centers. -- Virtual computer systems. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH