Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591471427 (alk. paper)


Thông tin xuất bản: Washington, DC :American Psychological Association, c2004., 1st ed.

Mô tả vật lý: xi, 198 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Mental illness -- Classification. ; Mental illness -- Diagnosis.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH