Handbook of research on public information technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. David Garson, Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1599048574 (hbk.)

ISBN: 1599048582 (e-book)

ISBN: 9781599048574 (hbk.)

ISBN: 9781599048581 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 352.3802854678 Executive management

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, c2008.

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 278690

 "This book compiles estimable research on the global trend toward the rapidly increasing use of information technology in the public sector, discussing such issues as e-government and e-commerce
  project management and information technology evaluation
  system design and data processing
  security and protection
  and privacy, access, and ethics of public information technology"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH