The Britannica guide to soccer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Augustyn

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781615305322 (library binding)

Ký hiệu phân loại: 796.334 Soccer (Association football)

Thông tin xuất bản: New York : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services, c2012.

Mô tả vật lý: xviii, 174 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 278811

1. Soccer
Includes bibliographical references (p.168-169) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH