Physical chemistry of solid-gas interfaces : concepts and methodology for gas sensor development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: René Lalauz,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1848210418


Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ :ISTE ; Wiley, c200,

Mô tả vật lý: xii, 432 p. : , 25 c, ill. ;

Ngôn ngữ:


Gas detector-- Gas detector-- Gas-solid interface-- Gas-solid interface-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH