Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hoàng Hồng, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7565

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


FoxPro (Ngôn ngữ lập trình máy tính),

DÃY KỆ
2C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.756
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn