Endoscopic ultrasound : an introductory manual and atlas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christoph Frank Dietrich

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1588904903 (TNY : alk. paper)

ISBN: 3131431512 (GTV : alk. paper)

ISBN-13: 978-1588904904

ISBN-13: 978-3131431516

Ký hiệu phân loại: 617.05 Surgery utilizing specific instruments and techniques or specific groups of instruments and techniques

Thông tin xuất bản: Stuttgart ; New York : Thieme, c2006.

Mô tả vật lý: xii, 396 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 279053

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH