The Facts on File companion to the American novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Abby H. P Werlock

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816045283 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 813.003 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File, c2006.

Mô tả vật lý: 3 v. (viii, 1519 p.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 279286

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH