The Nixon-Ford years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Robert Greene

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816052808 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, c2006.

Mô tả vật lý: xxvii, 916 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 279289

Includes bibliographical references (p. 862-893) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH