The Carter years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Burton Ira Kaufman

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816053693 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 320.9 Political situation and conditions

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, c2006.

Mô tả vật lý: viii, 648 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 279290

Includes bibliographical references (p. 616-623) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH