Antenna theory [electronic resource] : analysis and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Constantine A Balanis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118642061

Ký hiệu phân loại: 810.98 American literature in English

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley, [2016]

Mô tả vật lý: xix, 1072 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 279452

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH