Coaching youth basketball
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  9781450419727

Ký hiệu phân loại: 796.323077 Ball games

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. :Human Kinetics, c1996-,

Mô tả vật lý: v. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


A book for youth basketball coaches and parents working with 6 to 14 year old athletes, describing in detail how to teach kids important basketball skills and strategies at a level that's just right for them.

Basketball for children -- Coaching. ; Basketball -- Coaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH