Programming Mac OS X [electronic resource] : a guide for Unix developers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kevin O'Malley, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0585485720


Thông tin xuất bản: Greenwich, Conn. : London :Manning ; Pearson Education (distributor), 2003.,

Mô tả vật lý: xxv, 356 p. : , ill. , 24 cm.

Ngôn ngữ:


UNIX (Computer file)-- Macintosh (Computer) -- Programming.; Operating systems (Computers)-- Mac OS.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH