The Russo-japanese War 1904-05 [Book ]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1841767085


Thông tin xuất bản: Oxford :Osprey, 2004.,

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


* Japan.
  - Rikugun
* Equipment.
* Japan.
  - Rikugun
* Uniforms.
* Russia.
  - Armii?a
* Equipment.
* Russia.
  - Armii?a
* Uniforms.
* Russo-Japanese War
   1904-1905
  - Campaigns.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH