Free probability and operator algebras
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  3037191651


Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: x, 132 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Operator algebras. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH