Statische Beurteilung historischer Tragwerke.Band 2,Holzkonstruktionen[electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  9783433603703

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Berlin, Germany :Wilhelm Ernst & Sohn, a Wiley brand, 2015.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (303 pages) :, illustrations.

Ngôn ngữ:


1. Building
     Wooden.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85017720.; Structural stability.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85129206.; Historic buildings
  - Conservation and restoration.; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85061099.1. Building
     Wooden.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85017720.
2. Structural stability.
  - http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85129206.
3. Historic buildings
  - Conservation and restoration.
4. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85061099.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH