Network security evaluation using the NSA IEM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1597490350

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. :Syngress Publishing, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer networks -- Security measures ; Evaluation.; Computer security -- Evaluation.; Electronic data processing departments -- Security measures ; Evaluation.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn