The glycemic load diet : a powerful new program for losing weight and reversing insulin resistance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rob Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071462694

Ký hiệu phân loại: 613.283 Carbohydrates

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, c2006.

Mô tả vật lý: xiii, 225 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 279934

Includes bibliographical references (p. 211-215) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH