Advanced calculus demystified
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Bachman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071481214 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, c2007.,

Mô tả vật lý: xii, 274 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH