Microcontrollers in practice [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783540253013

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg, 2005,

Mô tả vật lý: xv, 250 p. : , ill., digital ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Digital control systems.-- Microprocessors.-- Motorola 68HC11 (Microprocessor)-- Programmable controllers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH