Plant systems biology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sacha Baginsky, Alisdair R Fernie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3764372613

ISBN-13: 978-3764374396

Ký hiệu phân loại: 572.82 Biochemistry

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag AG, 2007

Mô tả vật lý: xiii, 357 p. : , ill., digital ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28001

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH